Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (13/3/2022)

Η πραγματικότητα των φροντιστηρίων και της ιδιωτικής εκπαίδευσης σήμερα Η απουσία συλλογικής σύμβασης, εδώ και δέκα χρόνια, (συνεπικουρούμενης και από την κινηματική νηνεμία) έχουν διαμορφώσει μια νέα γενιά στα φροντιστήρια, στην ιδιωτική εκπαίδευση γενικά, που διαπραγματεύεται ατομικά, χωρίς κανένα στήριγμα. Η πραγματικότητα αυτή έχει φτάσει στα όριά της. Ακόμα και η εργασία σε ένα φροντιστήριο…