Αποτελέσματα εκλογών ΣΕΦΚ

Εκλογές 4,5,6 Νοέμβρη 2011

Εγγεγραμμένοι: 501 (480),

Ψήφισαν:  256 (256)

Λευκά: 6 (11), Άκυρα: 4 (11),

Έγκυρα: 246 (234)

Ποσοστό συμμετοχής 51% (53%)

 

 

    Για Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ψήφοι

Ποσοστό

Έδρες

Ενωτικό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο   

Αυτόνομες Ριζοσπαστικές Παρεμβάσεις Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

 

 

186(178)

 

 

   73% (70%)

 

 

5 (5)

Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων στα Φροντιστήρια (ΑΚΕΦ)

 

 30(25)

 

  

 

 12% (10%)

 

 

 

1 (1)

Ριζοσπαστική

Ανανεωτική

Κίνηση

Εκπαιδευτικών

(ΡΑΚΕ)

 

29(31)

 

11%  (12%)

 

 

 

 

1 (1)

 

Σε παρένθεση τα αποτελέσματα του 2010