Η ασυμβίβαστη στάση του ΣΕΦΚ στις διαπραγματεύσεις του 2006 και οι διώξεις

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η γραπτή τοποθέτηση του ΣΕΦΚ απέναντι στους εργοδότες (ΕΣΙΦΜΕΑ) στην αρχική φάση των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας

Αθήνα 8 Ιούνη 2006
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
(ΣΕΦΚ), Μέλος ΟΙΕΛΕ, Μεσολογγίου 5, 10681 Αθήνα
τηλ. 210-3820537, 210-5238148, 6974-439203 fax:
210-5230819, e-mail: sefk@sefk.gr, www.sefk.grΠρος το Δ.Σ. του ΕΣΙΦΜΕΑ


1. Στην διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο 1876/1990, άρθρο 4, παρ.2, για πρώτη φορά εδώ και 11 χρόνια που γίνονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο ΣΕΦΚ και στον ΕΣΙΦΜΕΑ, η ηγεσία του ΕΣΙΦΜΕΑ προσήλθε στις 5/6/2006 στα γραφεία της ΟΙΕΛΕ σε απευθείας διαπραγμάτευση, πριν τη συνάντηση στον ΟΜΕΔ, με το ΣΕΦΚ, το σωματείο των καθηγητών που εργάζονται στα φροντιστήρια. Εκτιμούμε ως θετικό γεγονός την απόφασή σας να προσέλθετε σε
απευθείας διαπραγμάτευση, πριν τη συνάντηση στον ΟΜΕΔ, και ελπίζουμε αυτό να σηματοδοτεί την εγκατάλειψη της τακτικής να αποφεύγετε τις διαδικασίες διαλόγου, να μην αναγνωρίζετε το ΣΕΦΚ ως συλλογικό εκπρόσωπο των καθηγητών φροντιστηρίων και να επιλέγετε την προσφυγή στα δικαστήρια, για να μην υπάρχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους στα φροντιστήρια
καθηγητές.
2. Σε ό,τι αφορά το κείμενο της καταγγελίας της ισχύουσας Δ.Α. είναι προφανές ότι περιλαμβάνει πάγιες θέσεις του σωματείου μας. Οι απαιτήσεις μας ως προς τη Σ.Σ.Ε.2006-2007 είναι οι ακόλουθες:
α) Μισθολογικές αυξήσεις 10% και σε κάθε περίπτωση πάνω από τις προβλέψεις της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
β) Επαναπρόσληψη χωρίς καμιά προϋπόθεση των εγκύων συναδέλφων(Άρθρο 8, παρ.4)
γ) Ενσωμάτωση των διατάξεων του ΠΔ 180/2004 στη ΣΣΕ στο άρθρο 10, παρ.5: «σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων  εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης με συνέπεια τη μετατροπή τους σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των δύο ετών ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3) τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου(σύμφωνα με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 180/2004(ΦΕΚ 160/Α/23/08/2004). «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη
εργάσιμες ημέρες(σύμφωνα με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος υπ΄αριθμ. 180/2004 (ΦΕΚ 160/Α/23/08/2004)»
 δ) Ενσωμάτωση στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο άρθρο 7, παρ. 2 της θέσης του ΣΕΦΚ ότι οι καθηγητές δεσμεύονται από τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το σωματείο να μην κάνουν ιδιαίτερο μάθημα σε μαθητές τους, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συμφωνία και των δύο μερών, εργοδοτών και εργαζομένων. Σε αυτή την περίπτωση τα ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται στο χώρο του φροντιστηρίου, λογίζονται ως χρόνος εργασίας και αμείβονται σύμφωνα με το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ωρομίσθιο. Σε αυτή τη βάση θα μπορούσαμε να υπογράψουμε απευθείας συλλογική σύμβαση, πριν τη διαδικασία του ΟΜΕΔ. Αν δε συμφωνείτε, ελπίζουμε να συναντηθούμε στη διαδικασία της μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ.
3. Ως προς το ζήτημα που θέσατε σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της συλλογικής σύμβασης για τις αργίες. Εκτιμούμε ότι στο βαθμό που μιλούμε για αργίες, που στο μεγαλύτερο βαθμό τους τηρούνται, το μόνο που μένει είναι η κοινή προσπάθεια για την τήρησή
τους, έτσι ώστε και τα δικαιώματα των εργαζομένων να προφυλάσσονται και οι αναγκαίες παιδαγωγικά ημέρες ανάπαυσης των μαθητών να εξασφαλίζονται. Γνωρίζετε καλά ότι σε όλες τις περιπτώσεις εμείς κινούμαστε με πνεύμα διαλόγου και έγκαιρης διαλλακτικής επίλυσης των προβλημάτων, αλλά δεν μπορούμε να απεμπολήσουμε τις όποιες δυνατότητες έχουμε υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μελών μας.
4. Ως προς το ευρύτερο θέμα που θέσατε για τη δυνατότητα ενός κοινού μνημονίου θέσεων για τα προβλήματα του κλάδου έχουμε να πούμε τα εξής:
α) Έχουμε τη διάθεση να συζητήσουμε τις θεσμικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του κλάδου μας και θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει ένας τέτοιος διάλογος. Δεν μπορεί, όμως, κατά τη γνώμη μας αυτή η συμφωνία πάνω σε ευρύτερα θέματα να τίθεται ως προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε σύναψη Σ.Σ.Ε. Επομένως, εμείς δε δεχόμαστε μια λογική«πρότασης-πακέτου» και αντιπροτείνουμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης και το ξεκίνημα ενός ανοιχτού διαλόγου.
β) Ως προς το θέμα που έχετε θέσει για τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων εκπαιδευτών για την παροχή «ιδιαιτέρων μαθημάτων» φρονούμε ότι το θέμα αυτό είναι εκτός των ορίων της σχέσης ανάμεσα στους συλλογικούς εκπροσώπους των μισθωτών  καθηγητών φροντιστηρίων και των ιδιοκτητών φροντιστηρίων. Άλλωστε, πάνω στα παιδαγωγικά προβλήματα που θα δημιουργούσε τυχόν άγρα «ιδιαιτέρων μαθημάτων» στους μαθητές του φροντιστηρίου, υπάρχει η σαφής πρόταση που κάνουμε στο σχέδιο Σ.Σ.Ε. Από εκεί και πέρα τίθεται ένα παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό ζήτημα, που όμως υπερβαίνει τα όρια της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Επισημαίνουμε ότι σε κανέναν κλάδο δεν υπάρχει ρύθμιση μέσω Σ.Σ.Ε. ή συμφωνίας εργαζομένων - εργοδοτών εργασιακών πρακτικών εκτός των ορίων της εργασιακής σχέσης εντός του συγκεκριμένου κλάδου.

Εν κατακλείδι, εμείς θα επιμείνουμε στην προσπάθεια μας για υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων των καθηγητών που εργάζονται στα φροντιστήρια, στηριζόμενοι στην αντίληψη του ταξικού, ακηδεμόνευτου μαχητικού συνδικαλισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, θα προσέλθουμε με ειλικρινή διάθεση συζήτησης σε κάθε διαδικασία διαλόγου, χωρίς, όμως, να υποχωρούμε από την ανάγκη υπεράσπισης της εργασιακής αξιοπρέπειας των καθηγητών που εκπροσωπούμε. Ταυτόχρονα, ελπίζουμε η διάθεση διαλόγου που επιδεικνύετε σε κεντρικό επίπεδο να χαρακτηρίσει το σύνολο των μελών σας και να αποτυπωθεί και στην τήρηση των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας σε όλα τα φροντιστήρια.
 


Για το Δ.Σ. του ΣΕΦΚ


      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ      ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

 

Μια μέρα μετά την εμφάνιση των εργοδοτών στα γραφεία της ΟΙΕΛΕ ο αντιπρόεδρος του ΕΣΙΦΜΕΑ(της εργοδοτικής ένωσης του Ν.Αττικής) κ.Ι.ΔΡΑΚΟΣ κατέθεσε αγωγή με την οποία ζητά την προσωποκράτηση για 6 μήνες 5 συνδικαλιστών του ΣΕΦΚ και την καταβολή 1.310.000Ευρώ από τον ΣΕΦΚ και τους συνδικαλιστές. Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΕΦΚ:
 

Δεν γονατίζουμε - Δεν σκύβουμε το κεφάλι!

Απαντάμε αγωνιστικά στην εξοντωτική αγωγή εργοδοτών εναντίον του ΣΕΦΚ

 Με αγωγή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ο αντιπρόεδρος του συλλόγου των ιδιοκτητών φροντιστηρίων του Ν. Αττικής (ΕΣΙΦΜΕΑ) Ι. Δράκος, η ομόρρυθμη εταιρεία του και τρεις συνέταιροί του ζητούν την προσωποκράτηση με 6 μήνες φυλάκιση 5 συνδικαλιστών του Συλλόγου Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών(ΣΕΦΚ), του Παναγιώτη Σωτήρη, προέδρου του ΣΕΦΚ, του Σταμάτη Κρητικού, γραμματέα του ΣΕΦΚ, της Βέττας Ρέππα, αναπληρώτριας γραμματέα του ΣΕΦΚ, του Πέτρου Μαραφή, μέλους του ΣΕΦΚ και σύνεδρου στο συνέδριο της ΟΙΕΛΕ και του Κλέαρχου Σμυρναίου, μέλους του ΔΣ του ΣΕΦΚ και του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) καθώς και 1.310.000 Ευρώ από το σωματείο και τους συνδικαλιστές, επειδή διεκδίκησαν να τηρούνται οι αργίες που ορίζονται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.

Οι συνάδελφοι ως μέλη του ΣΕΦΚ και της διοίκησής του πραγματοποίησαν περιοδεία στις 2 Ιανουαρίου 2006, για να διαπιστώσουν εάν τηρείται η αργία για τους εργαζομένους στα φροντιστήρια, όπως ρητά προβλέπεται από τη Διαιτητική Απόφαση 50/2005, που κηρύχθηκε υποχρεωτική με την 13361/8-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αλλά και της  Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Δ5/3239/1.6.89. Στην περιοδεία διαπίστωσαν ότι το φροντιστήριο «Δράκος» στο Αιγάλεω λειτουργούσε και ενημέρωσαν τη διεύθυνσή του ότι η λειτουργία του φροντιστηρίου σε ημέρα αργίας των εργαζομένων αποτελεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου δήλωσε ότι εργάζονται οι μέτοχοι και αρνήθηκε να κλείσει το φροντιστήριο. Στην συνέχεια τα μέλη του ΣΕΦΚ ζήτησαν την παρέμβαση του Αστυνομικού Τμήματος το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του φροντιστηρίου.

Η περιοδεία αυτή εντάσσεται στην πάγια πρακτική του ΣΕΦΚ να κάνει περιοδείες, και να ενημερώνει τους συναδέλφους για τα δικαιώματά τους, αλλά και να εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι συμβάσεις και η εργατική νομοθεσία, κάτι που είναι και η στοιχειώδης ευθύνη κάθε σωματείου. Και είναι ακριβώς αυτή η καθημερινή δράση του ΣΕΦΚ που έχει κάνει τη σύμβαση να τηρείται σε μεγάλο βαθμό και να έχουν βελτιωθεί τα πράγματα για τους εργαζομένους.

Αυτό είναι που δεν μπορούν να ανεχθούν οι εργοδότες: την ύπαρξη ενός σωματείου μαχητικού, ακηδεμόνευτου, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια, που διευρύνει την απήχησή του και μαζικοποιείται, που αναγνωρίζεται ως ισότιμο κομμάτι του μαχόμενου εκπαιδευτικού κινήματος. Γι’ αυτό και δοκίμασαν και στο παρελθόν με μηνύσεις, αγωγές και δικαστικές προσφυγές να χτυπήσουν το σωματείο, αλλά δεν το κατάφεραν και το σωματείο συνέχισε τη δράση του. Έτσι θα γίνει τώρα: η απάντηση στις εξοντωτικές οικονομικά αγωγές θα είναι ο αγώνας για τα συλλογικά μας δικαιώματα, η κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεών μας.

Νομίζουν ότι θα μας εκφοβίσουν με αγωγές, ώστε να σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε και να αγωνιζόμαστε. Μάταια προσπαθούν. Δεν γονατίζουμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι, θα βγούμε και αυτή τη φορά νικητές! Δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσει ο εργασιακός μεσαίωνας όπου ο εργαζόμενος θα πρέπει να δουλεύει χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς αργίες.

Καλούμε τα μέλη του ΣΕΦΚ να συσπειρωθούν γύρω από το σωματείο, να συμβάλουν στην προσπάθεια το σωματείο να μαζικοποιηθεί, οι κινητοποιήσεις του να είναι αποτελεσματικές, να δώσουν την μάχη για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης σε κάθε φροντιστήριο. Η συσπείρωση γύρω από το σωματείο θα είναι η καλύτερη απάντηση στις μεθοδεύσεις των εργοδοτών.

Καλούμε τον ΕΣΙΦΜΕΑ και την ΟΕΦΕ να καταδικάσουν την ενέργεια αυτή που γίνεται από μέλος της διοίκησής του ΕΣΙΦΜΕ. Σε αντίθετη περίπτωση παραδέχονται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, αλλά για συλλογική τους μεθόδευση και για επιλογή αμφισβήτησης συνολικά του δικαιώματος δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος

Καλούμε τα εργατικά σωματεία, τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες, όλες τις μαζικές κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις, αλλά και κάθε εργαζόμενο και δημοκρατικό πολίτη να εκφράσει σήμερα την αλληλεγγύη του στο ΣΕΦΚ, να καταδικάσει τις μεθοδεύσεις των εργοδοτών, να απαιτήσει να αποσυρθεί τώρα η αγωγή εναντίον του ΣΕΦΚ.

 Ενημέρωση

Στις 28/6 έγινε η συνάντηση στον Οργανισμό Μεσολάβησης και διαιτησίας του ΣΕΦΚ με την εργοδοτική ένωση(ΕΣΙΦΜΕΑ) στη συνάντηση θέσαμε τα αιτήματα του ΣΕΦΚ στον μεσολαβητή κ.Χ.Ιωάννου. Ο ΕΣΙΦΜΕΑ  δια της δικηγόρου του κ. Πολυξένης Μπαλτά χαρακτήρισε τεράστιες τις αμοιβές των εργαζομένων στα φροντιστήρια και πρότεινε αύξηση 10 Ευρώ...το μήνα!!!

Στις προκλητικές δηλώσεις απαντήσαμε με το ακόλουθο υπόμνημα:

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  (ΣΕΦΚ)

Μέλος ΟΙΕΛΕ

Μεσολογγίου 5, 10681 Αθήνα

τηλ. 210-3820537, 210-5238148, 6974-439203 fax: 210-5230819

e-mail: sefk@sefk.gr, www.sefk.gr

  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Συμπληρωματικά προς το προηγούμενο υπόμνημά μας και σε αντίκρουση όσων διατύπωσε η εργοδοτική πλευρά έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:

 1. Θεωρούμε προκλητικές τις δηλώσεις της εργοδοτικής πλευράς περί «τεράστιων αποδοχών των καθηγητών φροντιστηρίων σε σύγκριση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους». Το πόσο απαξιωτικά αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους καθηγητές στα φροντιστήρια καταδεικνύεται από το ότι συγκρίνει τις κατώτατες αποδοχές για ανειδίκευτη εργασία με την εργασία πτυχιούχων εκπαιδευτικών, που προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο και παραβλέπει ότι το εβδομαδιαίο ωράριο των 21 ωρών διδασκαλίας πάνω στο οποίο βασίζονται οι αμοιβές μας, είναι τέτοιο ακριβώς επειδή η εργασία μας προϋποθέτει και ικανό χρόνο προετοιμασίας, διόρθωσης γραπτών, συγγραφής σημειώσεων. Όσο για την αύξηση 1,08% που αντιπρότειναν νομίζουμε ότι δεν χρήζει καν σχολιασμού, πόσο μάλλον όταν παραβλέπει ότι οι αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ αποτελούν τη βάση όλων των κλαδικών συμβάσεων.

 2. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές της εργοδοτικής πλευράς για τα λεγόμενα «ιδιαίτερα μαθήματα» έχουμε να απαντήσουμε τα ακόλουθα. Η θέση του σωματείου μας είναι ότι δεν επιθυμούμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα, ούτε επιθυμούμε η εργοδοσία να μας στέλνει στα σπίτια των μαθητών/τριών, διότι αυτό συντελεί στον εκμαυλισμό μας. Αυτό που προτείνουμε είναι το εξής: εάν τα φροντιστήρια θέλουν να προσφέρουν ιδιαίτερα μαθήματα, μπορούν να συγκροτήσουν μονομελή τμήματα, στο χώρο των φροντιστηρίων και επομένως θα πρόκειται για χρόνο εργασίας στο χώρο του φροντιστηρίου που θα πρέπει να αμείβεται με βάση τη συλλογική σύμβαση. Αυτό ακριβώς λέει και η διατύπωση που προτείναμε να μπει στη συλλογική σύμβαση. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά. Οι καθηγητές των φροντιστηρίων είναι σκληρά εργαζόμενοι και χαμηλά αμειβόμενοι μισθωτοί και όχι «ελεύθεροι επαγγελματίες» όπως θέλει να τους παρουσιάζει η εργοδοτική πλευρά στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από την υποχρέωση να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

 3. Ως προς την πρόταση της εργοδοτικής πλευράς να αφαιρούνται οι ημέρες νόμιμης αργίας από τον υπολογισμό του επιδόματος και της αποζημίωσης αδείας, οφείλουμε να πούμε ότι φανερώνει παντελή άγνοια της εργατικής νομοθεσίας που απαγορεύει κάθε τέτοιου είδους συμψηφισμό και φανερώνει κατά την γνώμη μας την απληστία ενός κλάδου που στην πραγματικότητα θησαυρίζει από τα εκπαιδευτικά ελλείμματα του δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου, αλλά και τον «εργοδοτικό δεσποτισμό» ενός εργοδοτικού σωματείου που ο αντιπρόεδρός του προχωράει σε αγωγή εναντίον του ΣΕΦΚ ακριβώς επειδή διεκδίκησε την εφαρμογή των νόμιμων αργιών, κίνηση, που, όπως υποστηρίζει η ΓΣΕΕ και τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια, αποτελεί ευθεία προσπάθεια παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης και αμφισβητεί τον πυρήνα της έννοιας της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης, όπως καθιερώθηκε από τον Ν. 1264/82.

 4. Σχετικά με την απαίτηση της εργοδοτικής πλευράς να ενημερώνει ο εργαζόμενος για κάθε πιθανή πρόσληψη ή διορισμό στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, εκτιμούμε ότι το θέμα έληξε με τη σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 7 παρ. 5 της ΔΑ 50/2005 όπου ισχύει η δυνατότητα του εργοδότη να ζητήσει από τον εργαζόμενο να δηλώσει εάν πρόκειται να προσληφθεί σε προγράμματα πρόσθετης και ενισχυτικής διδασκαλίας, μόνο στην περίπτωση που έχει πλήρες ωράριο (21 ώρες και επάνω).

 5. Όσο για τη διαρκή επαναφορά από την εργοδοτική πλευρά της υποτιθέμενης θέσης μας «να κλείσουν τα φροντιστήρια» επαναλαμβάνουμε εδώ ό,τι δηλώσαμε και προφορικά μέσα στη διάρκεια της συζήτησης: Το σωματείο μας έχει την πάγια θέση του ότι αγωνίζεται υπέρ της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και για την κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης. Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτή την πάγια θέση ολόκληρου του εκπαιδευτικού και του εργατικού κινήματος και δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να την αναιρέσουμε. Σε πείσμα των απολογητών του νεοφιλελευθερισμού και της αχαλίνωτης αγοράς επιμένουμε ότι η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό.

 6. Σε αυτό το πλαίσιο επιμένουμε στις διεκδικήσεις μας όπως αποτυπώθηκαν στο προηγούμενο υπόμνημα.