παρατάξεις ...

  1. Ενωτικό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο - Αυτόνομες ριζοσπαστικές παρεμβάσεις - συσπειρώσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών
  2. Ριζοσπαστική Ανανεωτική Κίνηση Εργαζόμενων (ΡΑΚΕ)
  3. Αγωνιστικές Κινήσεις Εργαζομένων στα Φροντιστήρια(ΑΚΕΦ)
  4. Aγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση (ΑΣΚ)
  5. Για τον ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό των από τα κάτω στον ΣΕΦΚ