Τι πρέπει να προσέξεις πριν από την υπογραφή της σύμβασης

Συναδέλφισσα / συνάδελφε,

Τι πρέπει να προσέξεις πριν από την υπογραφή της σύμβασης:

1. Ωρομίσθιο: Το κατώτατο ωρομίσθιο είναι 7,58 € μεικτά, ανά διδακτική ώρα, συν 10% προσαύξηση για κάθε τριετία δουλειάς και μέχρι και τρεις τριετίες έως το 2012.

Δηλαδή:

1 τριετία: 8, 40 €

2 τριετίες: 9, 10 €

3 τριετίες: 9, 90 €

– Υψηλότερα ωρομίσθια από τα καθοριζόμενα –μετά από συμφωνία εργοδότη/ εργαζόμενου- είναι νόμιμα.

– Χαμηλότερα ωρομίσθια από τα καθοριζόμενα είναι παράνομα και πρέπει να καταγγέλλονται.

2. Η διδακτική ώρα ορίζεται στα 45 λεπτά (άρθρο 202, ν. 4610/2019). Είναι υποχρέωση, συνεπώς, των εργοδοτών να δηλώνουν κάθε διδακτική ώρα που εργαζόμαστε ως 45λεπτη.

3. Κατά τη διάρκεια των αργιών και των διακοπών, τα φροντιστήρια πρέπει να διακόπτουν κάθε εκπαιδευτική διαδικασία και να αμειβόμαστε με το αντίστοιχο ημερομίσθιο, χωρίς να προσφέρουμε τις υπηρεσίες, (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που αναγράφεται στην ατομική σύμβαση για τη/ τις συγκεκριμένη/ες μέρα/ες αργίας ή διακοπών άρθρο 80, ν. 4445/2016).

4. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα και αποζημίωση άδειας. Η μη καταβολή των παραπάνω αποτελεί αυτόφωρο αδίκημα. Εργοδοτική πρακτική τύπου «εδώ δεν δίνουμε δώρα…» είναι παράνομη και καταγγέλλεται.

5. Ασφάλιση: Ο εργοδότης υποχρεούται να αποδίδει στα ασφαλιστικά ταμεία το αντίστοιχο ποσό που παρακρατά από τον εργαζόμενο καθώς και αυτό που αφορά στον ίδιο. Η λογική των εργοδοτών «θα σου βάλω τα μισά» ή «τι τα θες τα ένσημα εάν μπορείς να παίρνεις το επίδομα» είναι κερδοφόρα μόνο για αυτούς. Το ποσό των επιδομάτων μας μειώνεται και δεν θα πάρουμε ΠΟΤΕ σύνταξη εάν δεν το φροντίσουμε! (Πολλοί εργαζόμενοι στα φροντιστήρια που έχουν προσέξει τα παραπάνω έχουν συνταξιοδοτηθεί)

6. Ειδικότητα: Καθηγητής / διδακτικό προσωπικό. Είναι διαδεδομένη πρακτική των εργοδοτών να αρνούνται να αναγνωρίσουν στους εργαζόμενους των φροντιστηρίων τους το ωράριο και το ωρομίσθιο του εκπαιδευτικού. Επιδιώκουν, μέσω της υπογραφής συμβάσεων ανειδίκευτων εργαζομένων (π.χ. γραμματεία) να κερδίσουν ακόμα περισσότερα.

– Πριν από την πρόσληψη ενημερωνόμαστε για τα δικαιώματά μας μέσω του κλαδικού σωματείου μας, του ΣΕΦΚ (ιστοσελίδα, τηλέφωνο ΣΕΦΚ). Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας πριν έρθουμε σε επαφή με τον εργοδότη.

– Κατά την πρώτη συνάντηση με τον εργοδότη επιμένουμε να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες των όρων εργασίας. Επιμένουμε πως, εάν αναφέρεται σε ποσά, να μας λέει εάν εννοεί καθαρά ή μεικτά. Η ατομική σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι αναλυτική, την υπογράφουμε εμείς αυτοπροσώπως και ζητάμε φωτοτυπημένο αντίγραφο για προσωπική μας χρήση.

– Αν διαπιστώσουμε παράβαση των όρων, ενημερώνουμε το σωματείο και συζητάμε απευθείας το θέμα με τον εργοδότη.

– Είναι λανθασμένη η αντίληψη «ας μη μιλήσουμε, γιατί θα βγούμε χαμένοι». Αντίθετα, η πείρα δείχνει ότι ο εργαζόμενος που έχει συνείδηση και θάρρος, βγαίνει κερδισμένος όταν διεκδικεί τα δικαιώματά του.

– Υπογράφουμε μία σύμβαση στην αρχή και με αυτή συνεχίζουμε, αποφεύγουμε τις διαδοχικές συμβάσεις εργασίας μικρής διάρκειας.

– Οι γυναίκες που πρόκειται να γεννήσουν μέσα στο χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει η σύμβασή τους, δικαιούνται άδεια, δύο μήνες πριν τον τοκετό και δύο μετά (η άδεια χορηγείται από το ΙΚΑ). Σε περίπτωση που η σύμβαση διαρκεί περισσότερο, δικαιούνται επιπλέον 6 μήνες άδεια (που χορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ.)

– Φυσικά, απόλυση εγκύου απαγορεύεται ρητά.

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε το σωματείο μας, οργανωνόμαστε, διεκδικούμε τα δικαιώματα μας!