ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Κυριακή, 11/7/2021

Τροποποιείται το καταστατικό του Συλλόγου Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (Σ.ΕΦ.Κ.). Οι διατάξεις του τροποποιούμενου καταστατικού έχουν ως εξής:

Προοίμιο

Από το 1975, οπότε και ιδρύθηκε, ο Σύλλογος Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (Σ.Ε.Φ.Κ) παλεύει για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων των φροντιστηρίων και συνολικά των εργαζομένων στην Ιδιωτική εκπαίδευση. Οι αγώνες του ΣΕΦΚ, για περισσότερα από 40 χρόνια, για αξιοπρεπή δουλειά και ζωή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, συσπειρώνουν τον κλάδο γύρω από το σωματείο και έθεσαν τις προϋποθέσεις για να υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην Αττική, που εφάρμοζαν οι εργοδοτικές ενώσεις και που συνέβαλλαν αποφασιστικά σε μεγάλη  βελτίωση των αμοιβών και των όρων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σε ένα κλάδο που κατά γενική ομολογία μαστίζεται από την ανασφάλιστη/υπασφαλισμένη εργασία, τις χαμηλές αμοιβές, την μη καταβολή δώρων και επιδομάτων, τις συνδικαλιστικές/εκδικητικές απολύσεις.

Ο ΣΕΦΚ συμμετείχε και συμμετέχει πάντα  ενεργά σε όλους τους σημαντικούς αγώνες των εργαζομένων και του λαού της χώρας μας για κοινωνική δικαιοσύνη, ελευθερία  και δημοκρατικά δικαιώματα, ανεξαρτησία του συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι αγώνες αυτοί δεν είναι χωρίς τίμημα για τα μέλη και τους συνδικαλιστές του, που στέκονταν πάντα στην πρώτη γραμμή και για αυτό τον λόγο ο ΣΕΦΚ απολαμβάνει την γενικότερη αναγνώριση του ταξικού εργατικού κινήματος της χώρας ως ένα από τα σημαντικά μέλη του.

Το ακρωνύμιο «ΣΕΦΚ» είναι σήμερα ταυτισμένο, για την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών αλλά και συνολικότερα για το εργατικό κίνημα, με την πάλη τους για την βελτίωση των όρων εργασίας τους, ενάντια σε οποιαδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσία και καταχρηστική ή δεσποτική συμπεριφορά.

Για τους παραπάνω λόγους, σήμερα, που το σωματείο μας αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα της εξέλιξής του, με την αλλαγή του καταστατικού του, στην βάση όλων των σύγχρονων συντριπτικών αλλαγών που έχουν επέλθει στον κλάδο και συνολικά στην ελληνική κοινωνία και άρα των νέων αναγκών των εργαζομένων και καθηκόντων του σωματείου, η καταστατική ΓΣ του σωματείου αποφασίζει να διατηρήσει το ακρωνύμιο «ΣΕΦΚ» στο νέο όνομα του σωματείου.

Η απόφαση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι όχι μόνο το όνομα «ΣΕΦΚ» θα αποτελέσει ισχυρό συμβολισμό της ιστορικής συνέχειας του σωματείου μας αλλά και στο ότι θα γίνει σημαντική παρακαταθήκη για την μεγαλύτερη μαζικοποίησή του, απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι οι αγώνες μας αποτελεσματικοί στα δύσκολα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία-Σφραγίδα-Έδρα

 1. Η επωνυμία του σωματείου είναι: ΣΕΦΚ – Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση του νομού Αττικής.
 2. Το σωματείο έχει σφραγίδα με τις λέξεις σε κύκλο Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση νομού Αττικής, και στο κέντρο το όνομα ΣΕΦΚ και με το έτος ίδρυσης 1975/2021 και μια γροθιά που κρατά ένα μολύβι.
 3. Η έδρα του σωματείου είναι στον νομό Αττικής.

Άρθρο 2

Σκοπός

 1. Σκοπός του σωματείου είναι η διαμόρφωση των όρων για καλύτερες συνθήκες εργασίας τουκλάδου των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση και η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
 2. Το σωματείο παλεύει με συλλογικούς αγώνες για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση τωνεργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και την καταπολέμηση των συνθηκών ελαστικής εργασίας και της εργασιακής περιπλάνησης. Διεκδικεί καλύτερους όρους εργασίας και ασφάλισης και υπογραφή κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
 3. Το σωματείο αγωνίζεται για μια αποκλειστικά δημόσια εκπαίδευση, ανοιχτή στην κοινωνία καιτις ανάγκες της, ενάντια σε κάθε φραγμό προς τη μόρφωση. Το σωματείο αγωνίζεται για την κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 4. Το σωματείο αγωνίζεται για μια κοινωνία χωρίς καταπίεση, διακρίσεις, πολέμους, για μιακοινωνία ισότητας και ελευθερίας, όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Το σωματείο αγωνίζεται μαζί με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα ενάντια στον ρατσισμό, στον σωβινισμό, σεξισμό, στον φασισμό και στον πόλεμο. Το σωματείο συμβάλλει με τη δράση του και εκδηλώνει ταξική αλληλεγγύη στους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες. Το σωματείο υπερασπίζεται τη δημόσια παιδεία, υγεία και υπόλοιπα αγαθά, αλλά και αντιστέκεται  στην ποινικοποίηση των κοινωνικών και ταξικών αγώνων.

Άρθρο 3

Πραγματοποίηση σκοπού

Ο σκοπός αυτός υλοποιείται: α) με την εγγραφή των εργαζομένων και των ανέργων του κλάδου στο σωματείο, β) με τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και συσκέψεων των μελών του σωματείου, γ) με τη διαπραγμάτευση με την εργοδοσία και τη σύναψη κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δ) με τη δημιουργία παραρτημάτων του σωματείου σε χώρους εργασίας, ε) με τη διαρκή προβολή των εργατικών αναγκών και δικαιωμάτων με έντυπα, φυλλάδια, εφημερίδα, αφίσες και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, στ) με διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις, αγώνες, στάσεις εργασίας και απεργίες, ζ) με την ενότητα και την κοινή δράση με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργατικές συλλογικότητες, η) με την υποστήριξη πρωτοβουλιών εργατικής και διεθνιστικής αλληλεγγύης, θ) με την πραγματοποίηση αντιεμπορευματικών πολιτιστικών και αυτομορφωτικών εκδηλώσεων και με την υποστήριξη της έκφρασης των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των συναδέλφων.

Άρθρο 4

Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

 1. Το σωματείο εντάσσεται σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΟΙΕΛΕ, ΕΚΑ) έχοντας το δικαίωμα να ασκεί κριτική στις ενέργειές τους. Αν αυτές δεν εκφράζουν τα εργατικά συμφέροντα, το σωματείο μπορεί να αποχωρήσει από αυτές. Για την ένταξη ή αποχώρηση του σωματείου σε αυτές χρειάζεται Γ.Σ., ανακοινωνωμένη 10 ημέρες πριν την διεξαγωγή της, η οποία θα έχει αυξημένη απαρτία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, και για τη λήψη απόφασης απαιτείται αυξημένη πλειψηφία των ¾ των παρόντων.
 2. Για την εκλογή αντιπροσώπων σε ομοιοεπαγγελματικές ομοσπονδίες, προβλέπεται η ψήφος των εργαζομένων να γίνεται σε διαφορετικές κάλπες ανάλογα την ειδικότητα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΜΕΛΗ

Άρθρο 5

Μέλη του σωματείου

 1. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν εργαζόμενες/οι στον νομό Αττικής στον κλάδο τηςιδιωτικής εκπαίδευσης (φροντιστήρια, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ΙΕΚ, σχολεία αλλά και οποιασδήποτε άλλης δομής της ιδιωτικής εκπαίδευσης).
 2. Εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες που επιθυμούν να γίνουν μέλη του σωματείου, υποβάλλουνέγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου στην οποία περιέχονται: α) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, έτος γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας. β) Ειδικότητα και χώρος εργασίας. γ) Φωτοτυπία σύμβασης εργασίας. δ) Σε περίπτωση που είναι άνεργος/η, βεβαίωση του ΟΑΕΔ ή φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή φωτοτυπία καταγγελίας σύμβασης. Η εγγραφή γίνεται δεκτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από έλεγχο αυτών των προϋποθέσεων. Αν εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής ο αιτών δεν έχει ειδοποιηθεί σχετικά με την απόρριψή της, θεωρείται τακτικό μέλος του σωματείου. Μαζί με την αίτηση εγγραφής, ο αιτών καταβάλλει την ετήσια συνδρομή. Σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής δεν γίνει δεκτή από το Δ.Σ., ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη Γ.Σ. και να καταθέσει εκεί το αίτημα του.
 3. Δεν γίνονται μέλη του σωματείου εργοδότες ή διευθυντικά στελέχη.

 Άρθρο 6

Δικαιώματα μελών

Όλα τα μέλη του σωματείου, αφού αποδέχονται και εφαρμόζουν το καταστατικό του, έχουν δικαίωμα: α) Να συμμετέχουν ολόπλευρα στη ζωή του σωματείου. Να ενημερώνονται για τη λειτουργία του και να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για την πραγματοποίηση των σκοπών του. Να ελέγχουν τις πράξεις και τις παραλείψεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και όλων των δομών του σωματείου. β) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις αποφάσεις και στις δράσεις του σωματείου. γ) Να διατυπώνουν και να διακινούν ελεύθερα τις απόψεις τους μέσα στο σωματείο χρησιμοποιώντας κάθε τρόπο και μέσο που συνάδει στην αρχή της ελευθερίας της έκφρασης. δ) Να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλα τα όργανα του σωματείου. ε) Να αποχωρήσουν από το σωματείο, όποτε το αποφασίσουν. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλουν έγγραφη αίτηση διαγραφής.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις μελών

 1. Όλα τα μέλη του σωματείου, αφού αποδέχονται και εφαρμόζουν το καταστατικό του, έχουν υποχρέωση: α) Να συμμετέχουν στις διαδικασίες του σωματείου, να βοηθούν στη λειτουργία του και να αναλαμβάνουν μερίδιο της ευθύνης για την πραγμάτωση των στόχων του. β) Να προωθούν τους στόχους του σωματείου στο χώρο δουλειάς τους και στον κλάδο.
 2. Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να καταβάλουν στο σωματείο τις συνδρομές τους. ΗΓενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει το ποσό της συνδρομής.

Άρθρο 8

Πειθαρχικές κυρώσεις

Οι πειθαρχικές κυρώσεις είναι ανάλογες με το παράπτωμα. Παράπτωμα θεωρούνται ενέργειες και συμπεριφορές που αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του σωματείου και που υπονομεύουν τη λειτουργία και τη δράση του, όπως η αντισυναδελφική συμπεριφορά και η στήριξη των επιδιώξεων των εργοδοτών. Οι πειθαρχικές κυρώσεις είναι: α) σύσταση, β) μομφή, γ) διαγραφή. Όλες οι πειθαρχικές κυρώσεις αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 1/10 των μελών του σωματείου.

Άρθρο 9

Διαγραφή μελών

 1. Διαγράφεται από το σωματείο οποιοδήποτε μέλος το οποίο: α) έγινε εργοδότης/τρια ή διευθυντικό στέλεχος, β) άλλαξε κλάδο ή απομακρύνθηκε και εργάζεται πλέον εκτός Αττικής, γ) του/της υποβλήθηκε η διαγραφή σαν πειθαρχική κύρωση, δ) το οποίο υπέβαλε έγγραφη αίτηση διαγραφής.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί αποδεδειγμένα και τουλάχιστον 10 μέρες πριν την διεξαγωγή γενικής συνέλευσης  το μέλος για το οποίο έχει γίνει εισήγηση να του υποβληθεί, το πειθαρχικό μέτρο της διαγραφής, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της. Αν το μέλος δεν προσέλθει αδικαιολόγητα, τότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα και χωρίς την παρουσία του, αν όμως δικαιολογημένα δεν προσέλθει για λόγους ανώτερης βίας, τότε η απόφαση αναβάλλεται χωρίς καινούρια πρόταση για την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η διαγραφή, σαν πειθαρχικό μέτρο, μπορεί να είναι εξάμηνη, ετήσια ή οριστική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 10

Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία απαρτίζεται από το σύνολο των οικονομικά εντάξει μελών του και αποτελεί το ανώτερο όργανο του σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη και η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου απαρτίζεται από το σύνολο των οικονομικάεντάξει μελών του και αποτελεί το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων.
 2. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. α) Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Τα μέλη καλούνται στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, με πρόσκληση, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση και αναρτάται στην έδρα του σωματείου. Στην πρόσκληση ορίζεται η ακριβής ώρα της συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνεται απολογισμός και χαράζεται το πρόγραμμα δράσης του σωματείου. Εκεί ελέγχονται και όλα τα όργανα του σωματείου (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή κ.λπ.), αν υλοποίησαν τις αποφάσεις της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. β) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά την έγγραφη αίτηση του ενός δέκατου (1/10) των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου, η οποία απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αίτησης του 1/10 των μελών του σωματείου, θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτήν ο λόγος της έκτακτης σύγκλησης, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να καλέσει τη Γενική Συνέλευση σε εύλογο χρόνο και ανάλογα με την ανάγκη που επιβάλλει τη σύγκλησή της και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης.
 3. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών, για την οποία απαιτείται παρουσία του 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν η απαρτία δεν υπάρχει και τη δεύτερη φορά, συγκαλείται εντός δεκαπενθημέρου τρίτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία αρκεί το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών. Στην περίπτωση αποτυχίας και της τρίτης Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά την παρέλευση ενός μηνός συγκαλείται νέα, η οποία όμως θεωρείται ως πρώτη.
 4. Τα μέλη που προσέρχονται στη συνέλευση υπογράφουν σε κατάλογο για τη βεβαίωση της απαρτίας της συνέλευσης. Κάθε μέλος του σωματείου που μετέχει στη Γενική Συνέλευση μπορεί να προτείνει και άλλα θέματα για συζήτηση και αποφάσεις. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και ποτέ δια βοής. Η ψηφοφορία πρέπει να είναι μυστική, για την έγκριση απολογισμού και απεργίας. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτόν αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση συχνής σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης ή απεργιακού αγώνα σε εξέλιξη, υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης Επιτροπής Αγώνα που τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και η οποία αναλαμβάνει τον συντονισμό του αγώνα στο πλαίσιο που καθορίζει η Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της μπορεί να εκπροσωπεί το σωματείο σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη αρχή με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, εκτός των περιπτώσεων που ρητά προβλέπεται με το παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προεδρείο εκλεγμένο από από την ίδια τη Γενική Συνέλευση ή ο/η πρόεδρος του σωματείου. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος έχει μόνο μία ψήφο.

Άρθρο 12

Διοικητικό Συμβούλιο

 1.  Υπεύθυνο όργανο του σωματείου, στο διάστημα από τη μία Γενική Συνέλευση στην άλλη, είναιτο Διοικητικό Συμβούλιο. Καθήκον του είναι να συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Γι’ αυτό λογοδοτεί και ελέγχεται στις Γενικές Συνελεύσεις.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου είναι επταμελές και η θητεία του είναι διετής. Εκλέγειμεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία, οργανωτικό γραμματέα και δύο συμβούλους.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του που καλείται μεευθύνη του πλειοψηφίσαντα συμβούλου εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από οποιονδήποτε άλλον σύμβουλο.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστονμέλη του. Συνεδριάζει μία φορά στις 15 ημέρες και πιο τακτικά αν κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν σώμα ή από 3 μέλη του ή από τη Γενική Συνέλευση. Η ημέρα και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θέματα συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν την επόμενη συνεδρίαση.
 5. Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: α) η διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου, όπως αυτές αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση, β) η προπαρασκευή των θεμάτων τα οποία θα συζητούνται στη Γενική Συνέλευση, γ) η εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, δ) η εκπροσώπηση του σωματείου, όπου αυτή είναι αναγκαία, ε) η παροχή προς τα μέλη του σωματείου και στην Εξελεγκτική Επιτροπή κάθε πληροφορίας που θα ζητηθεί, στ) η σύνταξη και υποβολή για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση του απολογισμού του έτους καθώς και η υποβολή για έλεγχο έκθεσης πεπραγμένων του, η) κάθε άλλο έργο, το οποίο του ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση και το παρόν καταστατικό.
 6. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, αυτό αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα. Κάθε παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη θέση του υποβάλλεται εγγράφως. Μετά από αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον έχει τις θέσεις του προέδρου, του γραμματέα ή του ταμία) γίνεται ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.
 7. Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν 4 ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το αργότερο για την εκλογή νέας εφορευτικής επιτροπής με σκοπό τη διενέργεια νέων εκλογών. Μέχρι τη σύγκλιση της Γ.Σ. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν επιμελούνται τις κατεπείγουσες υποθέσεις, περιοριζόμενα όμως στη διεκπεραίωση των εντελώς απαραίτητων πράξεων μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν έως και 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, οι έδρες που μένουν αδιάθετες καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς ή ανεξάρτητους που διατίθενται να συμμετάσχουν στο Δ.Σ. με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα, ανεξαρτήτως αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολοίπων, την έδρα παίρνει το ψηφοδέλτιο που δεν έχει άλλη έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλιώς το ψηφοδέλτιο που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Τέλος, σε περίπτωση ισοψηφίας ψηφοδελτίων η έδρα καταλαμβάνεται με κλήρωση.
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, με απόφαση τακτικής ήέκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται απαρτία 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
 9. Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Η/ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και ενώπιον παντός τρίτου. Με εντολή της/του προέδρου γίνεται η πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η/ο πρόεδρος μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, φροντίζει για την ακριβή τήρηση του καταστατικού και υπογράφει μαζί με την/τον γραμματέα τα έγγραφα που στέλνονται από το σωματείο καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Την/τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας της/του την/τον αναπληρώνει η/ο γραμματέας του σωματείου ή η/ο αντιπρόεδρος. β) Η/ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του σωματείου. Επίσης, συντάσσει τα επίσημα έγγραφα που αποστέλλει το σωματείο, τα οποία προηγουμένως υπογράφονται από την/τον πρόεδρο και την/τον ίδια/ο. Ακόμη τηρεί το μητρώο των μελών του σωματείου, φροντίζει την αλληλογραφία του σωματείου, και φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου. Την/τον γραμματέα σε περίπτωση απουσίας της/του αναπληρώνει η/ο πρόεδρος. γ) Η/ο ταμίας φυλάσσει τη χρηματική και κάθε άλλη περιουσία του σωματείου και παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών και κάθε άλλη είσπραξη. Τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλίο συνδρομών καθώς και βιβλίο απογραφής της περιουσίας του σωματείου και οφείλει να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του σωματείου. Κατά το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η/ο ταμίας καταθέτει ακριβή οικονομικό απολογισμό στη Γενική Συνέλευση μετά από έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ακόμα, η/ο ταμίας διενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του σωματείου. Την/τον ταμία σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας της/του τον αναπληρώνει η/ο πρόεδρος ή η/ο γραμματέας σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Λοιπά όργανα και δομές

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη. Εκλέγεται μαζί και κατά τονίδιο τρόπο με το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει την ίδια θητεία. Μετά την εκλογή της κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η οποία καλείται κατόπιν πρόσκλησης από εκείνον που πήρε τις περισσότερες ψήφους, εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου. Επιβλέπει αν αυτή είναι σύμφωνη με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάζει το βιβλίο εσόδων-εξόδων και να ζητά την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση και την υποβάλει στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Εξελεγκτικής Επιτροπής συντάσσεται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.
 2. Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να δημιουργήσουν επιτροπές και δομές για την καλύτερηλειτουργία του σωματείου και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των αποφάσεών τους. Οι δομές αυτές σχετίζονται με τη σύνταξη και διακίνηση εφημερίδας, πολιτιστικές δράσεις του σωματείου, αλληλέγγυα μαθήματα κ.ά. Η σύνθεση τέτοιων δομών καθορίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις και λογοδοτούν σε αυτές.

Άρθρο 14

Αρχαιρεσίες

 1. Κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του. Αυτή η Γενική Συνέλευση ονομάζεται Εκλογοαπολογιστική. Εκλέγεται 5μελής Εφορευτική Επιτροπή με το σύστημα της απλής αναλογικής (σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου η επιτρεπόμενη σταυροδοσία είναι μέχρι και 2 σταυρούς), η οποία φροντίζει για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στα συνέδρια των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει ώστε οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και με βάση το βιβλίο μητρώου μελών. Αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.
 2. Μετά την εκλογή το προεδρείο αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Αμέσως μετά τη διαπίστωση απαρτίας: α) Διαβάζεται και εγκρίνεται ο κανονισμός των εργασιών της συνέλευσης. β) Παρουσιάζεται από τον γενικό γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Παρουσιάζεται από τον ταμία ο οικονομικός απολογισμός. δ) Παρουσιάζεται από τον πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής έκθεση του οικονομικού ελέγχου που έκανε η επιτροπή. ε) Γίνεται ο έλεγχος των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η/ο πρόεδρος και τα μέλη του δίνουν τις απαραίτητες εξηγήσεις και διευκρινίσεις. στ) Εγκρίνονται τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Με αρχαιρεσίες γίνεται η ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωμα εκλογής έχουν όλα τα μέλη του σωματείου. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται εντός ενός (1) μήνα μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και διαρκούν τρεις (3) ημέρες. Στην Εφορευτική Επιτροπή όσες/οι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα καταθέτουν αίτηση δέκα (10) ημέρες μετά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Στην αίτηση αναγράφεται και ο συνδυασμός στον οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τις/τους υποψηφίους και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο ή τα ψηφοδέλτια τα οποία πρέπει να είναι τυπωμένα δύο (2) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Επίσης, η Εφορευτική Επιτροπή τοιχοκολλεί στα γραφεία του σωματείου πίνακα των υποψηφίων. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου.
 4. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι υποψήφιοι κατέρχονται μεατομικά ψηφοδέλτια ή με ψηφοδέλτια συνδυασμών ή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των υποψηφίων , τα οποία περιλαμβάνουν τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά. Στην περίπτωση του ενιαίου ψηφοδελτίου η επιτρεπόμενη σταυροδοσία είναι μέχρι και 4 σταυρούς.
 5. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου [δηλαδή, επτά (7)] ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής [δηλαδή, τρία (3)] ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται για τα συνέδρια. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του δεκαδικού μέρους, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 6. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικόμέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς ή ανεξάρτητους με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα, ανεξαρτήτως αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολοίπων, την έδρα παίρνει το ψηφοδέλτιο που δεν έχει άλλη έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλιώς το ψηφοδέλτιο που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Τέλος, σε περίπτωση ισοψηφίας ψηφοδελτίων η έδρα καταλαμβάνεται με κλήρωση. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων κάθε συνδυασμού καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως, τον οποίο έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοσταυρίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση. Σε περίπτωση που εκλογές πραγματοποιούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο τις έδρες καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κατά τη σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας πραγματοποιείται κλήρωση.
 7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής το οποίο είτε παραιτήθηκεείτε διαγράφηκε είτε απέθανε, καλείται να το αναπληρώσει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού στον οποίο ανήκε αυτό το μέλος. Η αντικατάσταση ή η αναπλήρωση μεμονωμένου υποψηφίου γίνεται από τον υποψήφιο που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανεξαρτήτως συνδυασμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Οικονομικοί πόροι

 1. Οι πόροι του σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι: α) Τακτικοί πόροι είναι οι ετήσιες εισφορές των μελών, όπως αυτές καθορίζονται και τροποποιούνται από τη Γενική Συνέλευση. β) Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών, έσοδα από εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης και ενισχύσεις από άλλα εργατικά σωματεία. Εισφορές μπορεί να εισπραχθούν και με κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης (αριθμημένα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του σωματείου). Έκτακτος πόρος για το σωματείο είναι και το Απεργιακό Ταμείο που πρέπει να υπάρχει σε περίοδο απεργίας και αγώνα, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου αγώνα.
 2. Όλα τα έσοδα αναγράφονται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του σωματείου και εισπράττονται μεδιπλότυπη απόδειξη.
 3. Το σωματείο δεν χρηματοδοτείται από εργοδότες, οργανώσεις εργοδοτών, κόμματα, πολιτικέςοργανώσεις και το κράτος, γιατί τέτοια χρηματοδότηση θα έθετε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του και την αυτοτέλειά του.
 4. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου τα χρήματα του ταμείου του σωματείου αποδίδονται σε άλλο εργατικό σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση σωματείου

 1. Η αλλαγή του παρόντος καταστατικού γίνεται με Καταστατική Γενική Συνέλευση που ζητείται από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρόταση αυτή αναγράφεται: η τροποποίηση άρθρων που προτείνεται καθώς και αιτιολόγησή της. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση χρειάζεται ως απαρτία το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου. Οι καταστατικές αλλαγές που θα προταθούν πρέπει να συγκεντρώσουν τα 3/4 των υποψήφιων παρόντων στη συνέλευση μελών.
 2. Το σωματείο δεν διαλύεται, παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη. Για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης του 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών και να παρθεί απόφαση με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Άρθρο 17

Ακροτελεύτια διάταξη

Η Γενική Συνέλευση επιλύει ασάφειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στα σωματεία. Θέμα το οποίο δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου. Το παρόν καταστατικό, που περιέχει συνολικά 17 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα και ισχύει από την εγγραφή του σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.