Eπίδομα Ανεργίας

Ούτε ένα ένσημο

υπεραξία στον

εργοδότη

 

Επικίνδυνες αλλαγές στις προϋποθέσεις επιδότησης και στην οικονομική ενίσχυση ανέργων για τις εορτές Πάσχα και Χριστουγέννων αλλά και στο τελικό μηνιαίο ποσό του επιδόματος.
O Νόμος 3986 (ΦΕΚ 152/11-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»1015» επιβάλλει δραματικές αλλαγές για τους ανέργους τόσο για την διάρκεια επιδότησής τους που δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα έτος όσο και για το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων. Επιπλέον το μνημόνιο 2, Νόμος 4046 (ΦΕΚ 28Α/14.2.012) αναμένεται να επιδράσει καταστροφικά πάνω στο τελικό ύψος του μηνιαίου ποσού της επιδότησης.

Α. Για την διάρκεια της επιδότησης
Στο άρθρο 6 του ν. 2545/1985 προστίθενται με τον παραπάνω νόμο, άρθρο 39, η παράγραφος 8 ως εξής: «Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων. Από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400)

Β. Για την οικονομική ενίσχυση των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων
Η παράγραφος 5 του άρθρο 19 του ν.δ. 2961/1954 αντικαθίσταται από το παραπάνω νόμο, άρθρο 39, παρ. 2 ως εξής: «Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων παρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούμενους ανέργους οικονομική ενίσχυση ως εξής: α. Για τις εορτές του Πάσχα ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. β. Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης». Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της νέας παραγράφου ορίζεται η 1.7.2012. Ο προηγούμενος νόμος 2961/1954 προέβλεπε οικονομική ενίσχυση α) για το Πάσχα ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει διάρκεια τακτικής επιδότησης τριών μηνών στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, β) για τα Χριστούγεννα ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει διάρκεια τακτικής επιδότησης τεσσάρων μηνών στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Γ. Ελεημοσύνη αντί για επίδομα ανεργίας
Σύμφωνα με το μνημόνιο 2 που ψηφίστηκε από την Βουλή την Κυριακή 12/2/2012, Νόμος 4046 (ΦΕΚ 28Α/14।2/।012), ο ελάχιστος μισθός της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΓΣΣΕ) σπό 1/1/2012 μειώνεται κατά 22%, συνεπώς το επίδομα ανεργίας από 561,5 ευρώ που είναι σήμερα για εργαζόμενους χωρίς παιδιά γίνεται 359,57 ευρώ αφού το ύψος του σήμερα, υπολογίζεται με βάση το 55% του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Για κάθε μέλος (τέκνο) της οικογενείας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%. Για τελευταίο μηνιαίο μισθό πάνω από 314,17 ευρώ, το βασικό επίδομα θα είναι στα 360 από 461 ευρώ, στα 396 ευρώ με ένα προστατευόμενο μέλος και στα 432 ευρώ με δύο προστατευόμενα μέλη.
- Για τελευταίο μηναίο μισθό από 157,09 - 314,16 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι 270 από 341 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος στα 297 ευρώ και στα 324 ευρώ για δύο προστατευόμενα μέλη.
- Για τελευταίο μηνιαίο μισθό έως 157,08 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι πλέον στα 180 από 227 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος στα 198 ευρώ και με δύο προστατευόμενα μέλη στα 216 ευρώ.

Τη μείωση του 22% θα ακολουθήσουν επιδόματα του ΟΑΕΔ όπως: τα εποχικά, το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, το επίδομα για τους αποφυλακιζόμενους, το επίδομα επίσχεσης - διακοπής εργασιών και το επίδομα μητρότητας.

Σύμφωνα με το νόμο 1545/1985:

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις επιδότησης.

1.    Για να δικαιούται επίδομα   ο   άνεργος   πρέπει   να   έχει πραγματοποιήσει  125  ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Τα ημερομίσθια αυτά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους 14 μήνες πριν από τη λύση της εργασιακής σχέσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα ημερομίσθια του τελευταίου δίμηνου. 

Άρθρο 5. Προϋποθέσεις πρώτης επιδότησης.

1.   Ο ασφαλισμένος άνεργος που επιδοτείται για πρώτη φορά, εκτός από τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει και ανά 80 ημερομίσθια κατ΄ έτος, στο αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης 2 έτη. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τους εφέδρους, που απολύονται από τις τάξεις του στρατεύματος.

2.   Ο ασφαλισμένος άνεργος που επιδοτείται για πρώτη φορά δικαιούται επίδομα και στην περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει μέσα στα τελευταία 2 έτη πριν από τη λύση της εργασιακής του σχέσης 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας από τις οποίες ανά 80 τουλάχιστον κατ' έτος. Τα ημερομίσθια των 2 τελευταίων μηνών δεν υπολογίζονται. 

Άρθρο 6. Διάρκεια επιδότησης.

1.  Η διάρκεια  καταβολής του επιδόματος ανεργίας, ανάλογα με τον αριθμό των ημερομισθίων που  έχει  πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, ορίζεται ως εξής:

α) Για 125 τουλάχιστον ημέρες εργασίας ή 100 στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4, επίδομα τεσσάρων (4) μηνών.

  β) Για 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα πέντε (5) μηνών,

  γ) Για 180 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα επτά (7) μηνών",

6.   Για κάθε μήνα επιδότησης καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα.

7.    Μετά τη  συμπλήρωση των  ορίων  επιδότησης των  προηγούμενων παραγράφων   για   νέα   επιδότηση,   ο   ασφαλισμένος   απαιτείται να πραγματοποιήσει και πάλι τις ημέρες εργασίας των παραγράφων  1-3 του άρθρου 4. (σ.σ.  εάν υπερβούμε τα όρια επιδότησης, τότε η μέτρηση των ενσήμων για το επόμενο επίδομα ανεργίας αρχίζει από την στιγμή της νέας πρόσληψης. Γι' αυτό διεκδικούμε όλα τα ένσημα και της καλοκαιρινής προετοιμασίας και του Σεπτεμβρίου, γι' αυτό συνεχίζουμε να παλεύουμε, για να γίνει πράξη το πλήρες ωράριο = πλήρη ένσημα).

2.   Ο άνεργος, του οποίου η εργασιακή σχέση τερματίζεται με οικιοθελή αποχώρηση, δεν αποκτά δικαίωμα επιδότησης(σ.σ. επισημαίνουμε ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί τη νέα φόρμα απολύσεων για να γλιτώνουν οι εργοδότες την αποζημίωση. Πρόσφατα στον ΟΑΕΔ Καλλιθέας όπου αναζητούσαμε στα βιβλία εγγραφών καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τις απολύσεις δύο συναδέλφων, είδαμε 8 στις 10 απολύσεις από όλους τους χώρους εργασίας να παρουσιάζονται ως…οικειοθελείς αποχωρήσεις).

5.   Οι  παράγραφοι  9  και   10 του  άρθρου  27 του ν.δ.  2981/1954 αντικαθίστανται ως εξής: Μετά  πάροδο  60  ημερών από τη  λύση της εργασιακής σχέσης, επέρχεται απόσβεση του δικαιώματος για επιδότηση (σ.σ. Το επίδομα αρχίζει να μετρά 7 μέρες μετά την απόλυση. Μετά τις 7 μέρες κάθε μέρα που καθυστερούμε να καταθέσουμε τα χαρτιά μας στον ΟΑΕΔ, μειώνεται και το επίδομα ανεργίας)

 

 1/7/2007

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ!

Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας και το ύψος του εξαρτάται από τις μηνιαίες αποδοχές κάθε εργαζομένου: το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό σημαίνει ότι:
- Για τελευταίο μηναίο μισθό από 157,09 - 314,16 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι 270 από 341 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος στα 297 ευρώ και στα 324 ευρώ για δύο προστατευόμενα μέλη.
- Για τελευταίο μηνιαίο μισθό έως 157,08 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι πλέον στα 180 από 227 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος στα 198 ευρώ και με δύο προστατευόμενα μέλη στα 216 ευρώ.

Τη μείωση του 22% θα ακολουθήσουν επιδόματα του ΟΑΕΔ όπως: τα εποχικά, το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, το επίδομα για τους αποφυλακιζόμενους, το επίδομα επίσχεσης - διακοπής εργασιών και το επίδομα μητρότητας.

Να μην παζαρεύουμε λοιπόν ούτε τον αριθμό των ενσήμων ούτε τον αριθμό των ωρών, άρα και το ύψος των εισφορών στο ΙΚΑ. Όταν οι εργοδότες δηλώνουν λιγότερες ώρες και τις κατανέμουν έτσι ώστε να συμπληρώνει ο εργαζόμενος 24-25 ένσημα το μήνα, τότε οι εργαζόμενοι παίρνουν μειωμένο επίδομα.

 Αυτό προκύπτει από το άρθρο 5 του Ν. 3552 / 2007 σύμφωνα με το οποίο: 

 «1. Το επίδομα ανεργίας απαρτίζεται από το βασικό επίδομα ανεργίας και τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.

2. Μέλη οικογένειας, για τα οποία παρέχεται προσαύξηση, θεωρούνται όσα αναγνωρίζονται από τον α.ν.1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), αν ο άνεργος έφερε πράγματι σε σημαντικό βαθμό το βάρος της διατροφής τους.

3. Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 σε ποσοστό 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξάρτητα αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο.

4. Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν ίσες ή μικρότερες από το εξαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3. Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν μεγαλύτερες από το εξαπλάσιο και μικρότερες ή ίσες με το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 75% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3. Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν μεγαλύτερες από το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3. Στους ανέργους, οι οποίοι είχαν πλήρη απασχόληση, καταβάλλεται το 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3.

5. Το επίδομα ανεργίας, όπως αυτό κατά περίπτωση καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους 3 και 4, προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του ανέργου»

 Γίνεται σαφές τι σημαίνει να μη δηλώνουν οι εργοδότες όλες τις ώρες. Πλάι στο τεράστιο πρόβλημα της εισφοροδιαφυγής (που σημαίνει ότι οι εργοδότες καρπώνονται τις εισφορές που δεν αποδίδουν), έρχεται να προστεθεί και η απειλή του μειωμένου επιδόματος ανεργίας το καλοκαίρι. Γι’ αυτό και χρειάζεται να απαιτούμε να δηλώνονται όλες οι ώρες που εργαζόμαστε και να μη δεχόμαστε να δηλώνονται οι ελάχιστες ώρες.

 Είναι άδικος και ταξικός ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης.

 

Συνολικότερη παρουσία του νόμου 1545/1985 για το επίδομα ανεργίας

 

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις επιδότησης.

1.    Για να δικαιούται επίδομα   ο   άνεργος   πρέπει   να   έχει πραγματοποιήσει  125  ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Τα ημερομίσθια αυτά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους 14 μήνες πριν από τη λύση της εργασιακής σχέσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα ημερομίσθια του τελευταίου δίμηνου.

 

Άρθρο 5. Προϋποθέσεις πρώτης επιδότησης.

1.   Ο ασφαλισμένος άνεργος που επιδοτείται για πρώτη φορά, εκτός από τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει και ανά 80 ημερομίσθια κατ έτος, στο αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης 2 έτη. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τους εφέδρους, που απολύονται από τις τάξεις του στρατεύματος.

2.   Ο ασφαλισμένος άνεργος που επιδοτείται για πρώτη φορά δικαιούται επίδομα και στην περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει μέσα στα τελευταία 2 έτη πριν από τη λύση της εργασιακής του σχέσης 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας από τις οποίες ανά 80 τουλάχιστον κατ' έτος. Τα ημερομίσθια των 2 τελευταίων μηνών δεν υπολογίζονται.

 

Άρθρο 6. Διάρκεια επιδότησης.

"1.  Η διάρκεια  καταβολής του επιδόματος ανεργίας, ανάλογα με τον αριθμό των ημερομισθίων που  έχει  πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, ορίζεται ως εξής:

α) Για 125 τουλάχιστον ημέρες εργασίας ή 100 στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4, επίδομα τεσσάρων (4) μηνών.

β) Για 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα πέντε (5) μηνών,

 γ) Για 180 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα επτά (7) μηνών",

"δ) για 220 ημέρες εργασίας επίδομα δέκα (10) μηνών ε) για 250 ημέρες εργασίας επίδομα δώδεκα (12) μηνών".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 1892/1990(ΦΕΚ Α' 101) ορίζεται ότι:

"Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται κατά έναν ακόμη μήνα σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 1874/ 1990". [Ισχύς της διάταξης από 1.9.1990].

2.   Για όσους δικαιούνται επίδομα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5(επίδομα για πρώτη φορά) η διάρκεια είναι:

α) Για 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα τεσσάρων (4) μηνών.

β) Για 250 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα πέντε (5) μηνών.

 γ) Για 300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα επτά (7) μηνών".

 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101): "Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται επίσης σε 12 μήνες:

α) για τους άνω των 49 ετών ανέργους της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1874/1990 και β) για όσους έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας και εμπίπτουν σε οποιαδήποτε περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, όπως αυτές τροποποιούνται με το παρόν άρθρο. " [Ισχύς της διάταξης από 1.9.1990].

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: στο άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101): "Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται επίσης σε 12 μήνες:

α) για τους άνω των 49 ετών ανέργους της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1874/1990 και β) για όσους έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας και εμπίπτουν σε οποιαδήποτε περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, όπως αυτές τροποποιούνται με το παρόν άρθρο. " [Ισχύς της διάταξης από 1.9.1990].

5.   Αν ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να είναι άνεργος και μετά τη λήξη

των παραπάνω χρονικών διαστημάτων μπορεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. να λάβει  ειδικό επίδομα  μέχρι   15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας το μήνα και για 3 το πολύ μήνες.

6.   Για κάθε μήνα επιδότησης καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα.

7.    Μετά τη  συμπλήρωση των  ορίων  επιδότησης των  προηγούμενων παραγράφων   για   νέα   επιδότηση,   ο   ασφαλισμένος   απαιτείται να πραγματοποιήσει και πάλι τις ημέρες εργασίας των παραγράφων  1-3 του άρθρου 4. (σ.σ.  εάν υπερβούμε τα όρια επιδότησης του άρθρου 6, τότε η μέτρηση των ενσήμων για το επόμενο επίδομα ανεργίας αρχίζει από την στιγμή της νέας πρόσληψης και δεν ισχύει το άρθρο 4 παρ. 1. Γι' αυτό διεκδικούμε όλα τα ένσημα και της καλοκαιρινής προετοιμασίας και του Σεπτεμβρίου, γι' αυτό συνεχίζουμε να παλεύουμε, για να να γίνει πράξη το πλήρες ωράριο=πλήρη ένσημα)

Άρθρο 7. Προϋποθέσεις   επιδότησης,   ύψος   επιδόματος ανεργίας,  παραγραφή αξιώσεων

1.  Ο άνεργος που δεν αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία  που του προσφέρεται στον ευρύτερο επαγγελματικό του  κλάδο ή δεν δέχεται να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του  Ο.Α.Ε.Δ.    ή άλλων  φορέων  που  συνεργάζονται  με τον Ο.Α.Ε.Δ.  για την ταχύρρυθμη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού χάνει την αξίωση για επιδότηση.

Ως εργασία στον ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο θεωρείται  εκείνη  που εμπίπτει στην ομάδα επαγγελμάτων ή ειδικοτήτων ή εργασιών που ανάγονται στην τελευταία απασχόληση  ή στην επαγγελματική  κατάρτιση, γνώση ή εμπειρία του ασφαλισμένου.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται με γνώμη του ΔΣ. του Ο.Α.Ε.Δ.  καθορίζονται σε ευρείες ομάδες τα συναφή επαγγέλματα, οι ειδικότητες ή οι   εργασίες   που   συναπαρτίζουν   τους   ευρύτερους επαγγελματικούς κλάδους.

2.   Ο άνεργος, του οποίου η εργασιακή σχέση τερματίζεται με εκούσια αποχώρηση, δεν αποκτά δικαίωμα επιδότησης.

3.    Ο άνεργος του οποίου η εργασιακή σχέση καταγγέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2112/1920  ή της παραγράφου  2 του άρθρου    6 του  β.δ.    16.11.1.20  στερείται  το δικαίωμα  επιδότησης ανεργίας, εκτός αν απαλλαγεί από την κατηγορία με βούλευμα ή δικαστική απόφαση.    Η  επιδότηση καταβάλλεται ύστερα από δήλωση του ανέργου, που υποβάλλεται μέσα σε 30 μέρες από τη δημοσίευση του  βουλεύματος ή της απόφασης.

4.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 αντικαθίσταται ως εξής:

"1.  Για να επιδοτηθεί ο άνεργος, πρέπει να εμφανιστεί ο ίδιος στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ της κατοικίας του  ή του τόπου της τελευταίας απασχόλησης του και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση μέσα σε 60 ημέρες από τη λύση της σχέσης εργασίας".

5.   Οι  παράγραφοι  9  και   10 του  άρθρου  27 του ν.δ.  2981/1954

αντικαθίστανται ως εξής:

9,  Μετά  πάροδο  60  ημερών από τη  λύση της εργασιακής σχέσης, επέρχεται απόσβεση του δικαιώματος για επιδότηση".

10.  Η αξίωση για το επίδομα ανεργίας παραγράφεται μετά 60 ημέρες από τότε που είναι απαιτητό".