Άδεια και Επίδομα Άδειας


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Για κάθε μήνα εργασίας δικαιούμαστε 2 μέσα ημερομίσθια. Αρχίζουμε να μετράμε από τότε που άρχισε η προηγούμενη άδεια.

Πρακτικός τρόπος:

  Μήνες εργασίας:       Μισθός:           Ημερομίσθια:

       1 μήνας                2/25                      2

       2 μήνες                4/25                      4

       3 μήνες                6/25                      6

       4 μήνες                8/25                      8